ทาจิกาวะ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特急 中央特快 青梅特快 普通 特別快速 各停
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations