ทาจิกาวะ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 25
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  โอชุกิ
 • 6

 • 55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โอชุกิ
 • 7

 • 21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ1号
  มัตสึโมโตะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊3号
  คาวากุจิโกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ3号
  มัตสึโมโตะ
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ7号
  โคฟุ
  00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊7号
  คาวากุจิโกะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ11号
  โคฟุ
  00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊11号
  คาวากุจิโกะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ15号
  โคฟุ
 • 11

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ19号
  โคฟุ
 • 12

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ23号
  โคฟุ
 • 13

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ27号
  โคฟุ
 • 14

 • 08
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ31号
  โคฟุ
 • 15

 • 03
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ35号
  โคฟุ
 • 16

 • 55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ39号
  โคฟุ
 • 17

 • 38
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ43号
  โคฟุ
 • 18

 • 33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  40
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  55
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ47号
  ริวโอ
 • 19

 • 33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  โคฟุ
  39
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  52
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ51号
  ริวโอ
  18
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  40
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
 • 21

 • 25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ55号
  มัตสึโมโตะ
 • 22

 • 27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ57号
  โคฟุ
 • 23

 • 27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ59号
  โคฟุ
  56
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ