ทาจิกาวะ

ฮิโนะ (โตเกียว)
คุนิทาจิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 5

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  成田エクスプレス3号
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はちおうじ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  成田エクスプレス7号
  สนามบินนาริตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おうめ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はちおうじ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ12号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  45
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 12

 • 00
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ18号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ20号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 13

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  11
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ22号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ24号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 14

 • 02
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  10
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ26号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ28号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 00
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ30号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ32号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ34号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ36号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊36号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ38号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  むさしの号
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊72号
  ชินจูกุ
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ40号
  ชินจูกุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ42号
  ชินจูกุ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 18

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ44号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊44号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ46号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  むさしの号
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ48号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊48号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ50号
  ชิบะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ52号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ54号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 21

 • 01
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ56号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ58号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ60号
  ชินจูกุ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 23

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มูซาชิโคกาเนอิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มิทากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มิทากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 0

 • 12
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มิทากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มูซาชิโคกาเนอิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป