โยโดย่าบาชิ

สายหลักเคฮัง สำหรับ ซันเจียว (เกียวโต)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations