ยูราคุโจ

โตเกียวเมโทร สายยูรากุโจ สำหรับ วะโกชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 有料列車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations