ยานางิกาอูระ

บูเซ็นเซ็นโคจิ
บูเซ็นนากาสุ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ โออิตะ/สะอิกิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  สะอิกิ
 • 6

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック101号
  โออิตะ
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  อุสุกิ(รถบัส)
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん3号
  สนามบินมิยาซากิ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック1号
  โออิตะ
 • 8

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โออิตะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック3号
  โออิตะ
 • 9

 • 31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック5号
  โออิตะ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック7号
  โออิตะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック11号
  โออิตะ
 • 11

 • 36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック15号
  โออิตะ
 • 12

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック19号
  โออิตะ
 • 13

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック23号
  โออิตะ
 • 14

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック27号
  โออิตะ
 • 15

 • 52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック31号
  โออิตะ
 • 16

 • 54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック35号
  โออิตะ
 • 17

 • 29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック39号
  โออิตะ
 • 18

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック43号
  โออิตะ
 • 19

 • 58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック47号
  โออิตะ
 • 20

 • 45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
 • 21

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック51号
  โออิตะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック53号
  โออิตะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック55号
  โออิตะ
 • 22

 • 38
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック57号
  โออิตะ
 • 23

 • 50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック59号
  โออิตะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-23 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป