ยานางิกาอูระ

บูเซ็นนากาสุ
บูเซ็นเซ็นโคจิ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ นิชิโกกุระ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  ชิโมโนเซกิ
 • 5

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โมจิโก
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โมจิโก
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック2号
  ฮาคาตะ
 • 6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โมจิโก
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โมจิโก
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック4号
  ฮาคาตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 7

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR日豊本線快速
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック6号
  ฮาคาตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โมจิโก
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック8号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック10号
  ฮาคาตะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック12号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック16号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック20号
  ฮาคาตะ
 • 11

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック24号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック28号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック32号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック36号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック40号
  ฮาคาตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 16

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック44号
  ฮาคาตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 17

 • 54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック48号
  ฮาคาตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
 • 18

 • 54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック52号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック56号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック58号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 28
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん16号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 22

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック60号
  ฮาคาตะ
 • 23

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック102号
  นาคัตสึ (จังหวัดโออิตะ)
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-15 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป