คิซุ (เกียวโต)

JR สายคาตะมาจิ (สายกักเก็นโทะ) สำหรับ เกียวบาชิ (โอซากะ)/อามางาซากิ (JR)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations