คิซุ (เกียวโต)

JR สายคาตะมาจิ (สายกักเก็นโทะ) สำหรับ 京橋(大阪府)/尼崎〔JR〕

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations