นะบาริ

คินเท็ตสึสายโอซากะ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 特急 快速急行 準急 区間準急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations