นาโกย่า

นาโกย่าเทศบาลสายซากุระโดริ สำหรับ 太閤通

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 40
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  56
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 6

 • 06
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  17
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  27
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  37
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  46
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  52
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  56
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 7

 • 05
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  14
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  20
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  26
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  32
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  38
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  44
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  50
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  56
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 8

 • 02
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  08
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  14
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  20
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  26
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  32
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  38
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  44
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  50
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  56
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 9

 • 02
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  08
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  14
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  20
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  27
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  34
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  49
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  57
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 10

 • 05
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  13
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  22
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 11

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 12

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 13

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 14

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 15

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 16

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 17

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 18

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 19

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 20

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 21

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  31
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  41
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  51
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 22

 • 01
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  11
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  21
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  32
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  43
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  55
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 23

 • 06
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  18
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  30
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  42
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  53
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
 • 0

 • 04
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  16
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通
  28
  普通
  名古屋市営桜通線
  太閤通