นาโกย่า

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ โทโยฮาชิ/ทาเกะโทโยะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 新快速 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations