นาโกย่า

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/ไมบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 6

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  ไมบาระ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  44
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 7

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  12
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  ไมบาระ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  31
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ1号
  ทาคายามะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ1号
  คานาซาวะ
  52
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
 • 8

 • 11
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  31
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ3号
  โทยามะ
  45
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ3号
  คานาซาวะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 9

 • 07
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  18
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  29
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ5号
  ฮิดะฟุรุคาวะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ5号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 10

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ7号
  โทยามะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ9号
  ทาคายามะ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ7号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 12

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ11号
  โทยามะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 13

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ9号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 14

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ13号
  โทยามะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 15

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ11号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 16

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ15号
  ทาคายามะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 17

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ13号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 18

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  10
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ17号
  ทาคายามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  20
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  40
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  50
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 19

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  10
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  40
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ15号
  คานาซาวะ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
 • 20

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  เซกีกะฮาระ
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ19号
  ทาคายามะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 21

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  18
  ไลเนอร์
  ホームライナー大垣1号
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR東海道本線特別快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 22

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  18
  ไลเนอร์
  ホームライナー大垣3号
  โอกากิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  30
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  45
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  ไมบาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
 • 23

 • 00
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  15
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  กิฟุ
  32
  区間快速
  JR東海道本線区間快速(熱海-米原)
  เซกีกะฮาระ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  57
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โอกากิ
 • 0

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ