นาโกย่า

กิฟุฮาชิม่า
มิกาวะอันเจียว

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮิการิ โนโซมิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  ฮิการิ
  ひかり630号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  37
  โนโซมิ
  のぞみ268号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり632号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  45
  โคดาม่า
  こだま700号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ200号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  56
  โนโซมิ
  のぞみ282号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
 • 7

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ202号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  13
  โนโซมิ
  のぞみ66号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  16
  ฮิการิ
  ひかり634号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  22
  โนโซมิ
  のぞみ68号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ288号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま702号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  44
  ฮิการิ
  ひかり636号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  48
  โนโซมิ
  のぞみ204号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  59
  โนโซมิ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
 • 8

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ206号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま704号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ296号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ208号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり638号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ210号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま706号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ302号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり640号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ212号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 9

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま708号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ308号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ214号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり642号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま710号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  59
  โนโซมิ
  のぞみ318号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
 • 10

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ216号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま712号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ320号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  14
  โนโซมิ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  23
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ324号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり644号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま714号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり502号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ88号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 11

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ218号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま716号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ338号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり646号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま718号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり504号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ342号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 12

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ220号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま720号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ354号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり648号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま722号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり506号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ358号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 13

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ222号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま724号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ370号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり650号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま726号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり508号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ374号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 14

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ224号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま728号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ380号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ386号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり652号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま730号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり510号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ390号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 15

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ226号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま732号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ396号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ402号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり654号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま734号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ404号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり512号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ406号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  51
  โนโซมิ
  のぞみ228号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 16

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ230号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま736号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ232号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり656号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま738号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり514号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  51
  โนโซมิ
  のぞみ234号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  59
  โนโซมิ
  のぞみ420号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
 • 17

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ236号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま740号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ422号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ168号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり658号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま742号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ430号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり516号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ432号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  51
  โนโซมิ
  のぞみ238号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 18

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ172号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま744号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ436号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり660号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま746号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ442号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり518号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ444号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  51
  โนโซมิ
  のぞみ242号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 19

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ178号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โคดาม่า
  こだま748号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ448号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  14
  โนโซมิ
  のぞみ450号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり662号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  36
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  38
  โคดาม่า
  こだま750号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  41
  โนโซมิ
  のぞみ454号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  43
  ฮิการิ
  ひかり520号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  49
  โนโซมิ
  のぞみ456号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  51
  โนโซมิ
  のぞみ246号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  57
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
 • 20

 • 05
  โนโซมิ
  のぞみ184号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  07
  โคดาม่า
  こだま752号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  09
  โนโซมิ
  のぞみ458号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  14
  โนโซมิ
  のぞみ460号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  20
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ188号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  31
  ฮิการิ
  ひかり664号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  35
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  40
  ฮิการิ
  ひかり522号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  44
  โนโซมิ
  のぞみ468号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  46
  โคดาม่า
  こだま754号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  50
  โนโซมิ
  のぞみ250号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  56
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 21

 • 03
  โคดาม่า
  こだま760号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  06
  โนโซมิ
  のぞみ192号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  08
  โนโซมิ
  のぞみ472号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  17
  โนโซมิ
  のぞみ476号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  22
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  24
  ฮิการิ
  ひかり666号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  29
  โนโซมิ
  のぞみ194号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  37
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  39
  ฮิการิ
  ひかり668号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  44
  โคดาม่า
  こだま762号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  47
  โนโซมิ
  のぞみ480号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  56
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
 • 22

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ486号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
  12
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 15บันชานชาลา
  14
  โคดาม่า
  こだま764号
  ชิซุโอกะ
  ชานชาลา: 14บันชานชาลา
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-21 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป