นาโกย่า

มิกาวะอันเจียว
กิฟุฮาชิม่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โนโซมิ ฮิการิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  โนโซมิ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  36
  ฮิการิ
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  51
  โคดาม่า
  こだま761号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
 • 7

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  11
  โคดาม่า
  こだま763号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  35
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  37
  ฮิการิ
  ひかり535号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  53
  โคดาม่า
  こだま765号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
 • 8

 • 12
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  13
  ฮิการิ
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ201号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  27
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  38
  โนโซมิ
  のぞみ203号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま767号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ205号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 9

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり671号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ207号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ209号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 10

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ211号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ213号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ215号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 11

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ217号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ219号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ221号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 12

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ225号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
 • 13

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ227号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 14

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ229号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 15

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ231号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 16

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ233号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 17

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ235号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ237号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ239号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 18

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ241号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ243号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  43
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ245号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 19

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ247号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ249号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ251号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 20

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ253号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  19
  ฮิการิ
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  41
  โนโซมิ
  のぞみ255号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  47
  โนโซมิ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 17番ホーム
 • 21

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  15
  ฮิการิ
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  17
  โนโซมิ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ257号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ259号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 16番ホーム
 • 22

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  11
  โนโซมิ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 17番ホーム
  32
  โนโซมิ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  37
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  40
  โนโซมิ
  のぞみ261号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
  49
  โนโซมิ
  のぞみ263号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 16番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ265号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 17番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-09-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป