นาโกย่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ชินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  のぞみ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  36
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  51
  こだま
  こだま761号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 06
  のぞみ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  11
  こだま
  こだま763号
  ชินโอซากะ
  26
  ひかり
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  28
  のぞみ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  35
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  37
  ひかり
  ひかり535号
  ฮิโระชิมะ
  51
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  53
  こだま
  こだま765号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 12
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  13
  ひかり
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  17
  のぞみ
  のぞみ201号
  ชินโอซากะ
  27
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  38
  のぞみ
  のぞみ203号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま767号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ291号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ205号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 03
  ひかり
  ひかり501号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ207号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  43
  こだま
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ303号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  55
  のぞみ
  のぞみ305号
  ชินโอซากะ
  58
  のぞみ
  のぞみ209号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 03
  ひかり
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  05
  のぞみ
  のぞみ307号
  ชินโอซากะ
  10
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ211号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ213号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ315号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ215号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 03
  ひかり
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  05
  のぞみ
  のぞみ319号
  ชินโอซากะ
  10
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ217号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  35
  のぞみ
  のぞみ325号
  ชินโอซากะ
  41
  のぞみ
  のぞみ219号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ327号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ221号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 03
  ひかり
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  19
  ひかり
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  32
  のぞみ
  のぞみ335号
  ชินโอซากะ
  35
  のぞみ
  のぞみ337号
  ชินโอซากะ
  41
  のぞみ
  のぞみ225号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ339号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 03
  ひかり
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ347号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ227号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 03
  ひかり
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ363号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ229号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ375号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 03
  ひかり
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  19
  ひかり
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ231号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ391号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 03
  ひかり
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  19
  ひかり
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ233号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ407号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 03
  ひかり
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ235号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ237号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ239号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 03
  ひかり
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ241号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ243号
  ชินโอซากะ
  43
  こだま
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ429号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ245号
  ชินโอซากะ
 • 19

 • 03
  ひかり
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  10
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  17
  のぞみ
  のぞみ247号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  26
  のぞみ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  41
  のぞみ
  のぞみ249号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ441号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  58
  のぞみ
  のぞみ251号
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 02
  ひかり
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  10
  のぞみ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  17
  のぞみ
  のぞみ253号
  ชินโอซากะ
  19
  ひかり
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  33
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  41
  のぞみ
  のぞみ255号
  ชินโอซากะ
  47
  のぞみ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  58
  のぞみ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
 • 21

 • 02
  ひかり
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  10
  のぞみ
  のぞみ459号
  ชินโอซากะ
  15
  ひかり
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  17
  のぞみ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  26
  のぞみ
  のぞみ257号
  ชินโอซากะ
  39
  のぞみ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  48
  のぞみ
  のぞみ259号
  ชินโอซากะ
  57
  のぞみ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
 • 22

 • 07
  ひかり
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  11
  のぞみ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  32
  のぞみ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ
  37
  こだま
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  40
  のぞみ
  のぞみ261号
  ชินโอซากะ
  49
  のぞみ
  のぞみ263号
  ชินโอซากะ
  55
  のぞみ
  のぞみ483号
  ชินโอซากะ
  58
  のぞみ
  のぞみ265号
  ชินโอซากะ