นาโกย่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ชินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โนโซมิ ฮิการิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  โนโซมิ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  36
  ฮิการิ
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  51
  โคดาม่า
  こだま761号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  11
  โคดาม่า
  こだま763号
  ชินโอซากะ
  26
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  28
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  35
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  37
  ฮิการิ
  ひかり535号
  โอคายาม่า
  51
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  53
  โคดาม่า
  こだま765号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 12
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  13
  ฮิการิ
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ201号
  ชินโอซากะ
  27
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  38
  โนโซมิ
  のぞみ203号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま767号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ205号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり671号
  ชินโอซากะ
  10
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ207号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  43
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ209号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ211号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ213号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ215号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ217号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ219号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ221号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ225号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ227号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ229号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ231号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ233号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ235号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ237号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ239号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ241号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ243号
  ชินโอซากะ
  43
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ245号
  ชินโอซากะ
 • 19

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  10
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ247号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ249号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ251号
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  10
  โนโซมิ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ253号
  ชินโอซากะ
  19
  ฮิการิ
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  33
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  41
  โนโซมิ
  のぞみ255号
  ชินโอซากะ
  47
  โนโซมิ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
 • 21

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  15
  ฮิการิ
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  17
  โนโซมิ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  26
  โนโซมิ
  のぞみ257号
  ชินโอซากะ
  39
  โนโซมิ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  48
  โนโซมิ
  のぞみ259号
  ชินโอซากะ
  57
  โนโซมิ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
 • 22

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  11
  โนโซมิ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  32
  โนโซมิ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ
  37
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  40
  โนโซมิ
  のぞみ261号
  ชินโอซากะ
  49
  โนโซมิ
  のぞみ263号
  ชินโอซากะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ265号
  ชินโอซากะ