นาโกย่า

JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ) สำหรับ ยอกไกจิ (JR)/สึ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations