นาโกย่า

JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ) สำหรับ ยอกไกจิ (JR)/สึ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations