นาโกย่า

JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ) สำหรับ ยกกาอิจิ〔JR〕/สึ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations