นาโกย่า

JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ) สำหรับ ยอกไกจิ (JR)/สึ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 8

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南紀1号
  คิอิคัตสึอุระ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ1号
  โทบะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 9

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ3号
  โทบะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南紀3号
  คิอิคัตสึอุระ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ5号
  โทบะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 11

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ7号
  โทบะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 12

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ9号
  โทบะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南紀5号
  คิอิคัตสึอุระ
 • 13

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ11号
  โทบะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 14

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ13号
  โทบะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 15

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ15号
  โทบะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 16

 • 13
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ17号
  โทบะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 17

 • 13
  รถไฟเร็ว
  JR関西本線快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  37
  รถไฟเร็ว
  みえ19号
  อิเซะชิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 18

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  35
  รถไฟเร็ว
  みえ21号
  อิเซะชิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 19

 • 04
  区間快速
  JR関西本線区間快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  33
  รถไฟเร็ว
  みえ23号
  อิเซะชิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南紀7号
  ชินกุ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
 • 20

 • 04
  区間快速
  JR関西本線区間快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  33
  รถไฟเร็ว
  みえ25号
  อิเซะชิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 21

 • 06
  区間快速
  JR関西本線区間快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  54
  区間快速
  JR関西本線区間快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
 • 22

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  35
  区間快速
  JR関西本線区間快速(名古屋-亀山)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
 • 23

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คุวานะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  คาเมะยามะ (จังหวัดมิเอะ)
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักคันไซ(นาโกย่า-คาเมยามะ)
  ยอกไกจิ (JR)