คิทาโนะ (โตเกียว)

เกโอสายทาคาโอะ สำหรับ ทาคาโอะซันงูจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 6

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 7

 • 06
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  20
  รถไฟเร็ว
  京王高尾線快速
  ทาคาโอะซันงูจิ
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 8

 • 10
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  48
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 9

 • 06
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  55
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  11
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟเร็ว
  京王高尾線快速
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  46
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 22

 • 03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  15
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 23

 • 13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 0

 • 15
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  京王高尾線各停
  ทาคาโอะ (โตเกียว)