คิทาโนะ (โตเกียว)

เกโอสายทาคาโอะ สำหรับ ทาคาโอะซันงูจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 準特急 特急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations