คิตะเซ็นจู

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations