คิทากามิ

JR สายหลักโตโฮะกุ(คุโรอิโสะ-โมริโอกะ) สำหรับ โมริโอกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations