โทโยฮาชิ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ นาโกย่า/กิฟุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations