ทาการะสูกะ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ ซาสะยามะกุจิ/ฟุกุจิยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ฟุกุจิยามะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ซาสะยามะกุจิ
 • 7

 • 13
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  32
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ซาสะยามะกุจิ
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ซาสะยามะกุจิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり1号
  คิโนะซากิอนเซ็น
 • 9

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり3号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  46
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 10

 • 17
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり5号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 11

 • 37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 12

 • 33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり9号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 13

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり11号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 14

 • 37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 15

 • 16
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり15号
  ฟุกุจิยามะ
  46
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
 • 16

 • 16
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 17

 • 21
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり17号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
 • 18

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり19号
  ฟุกุจิยามะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
 • 19

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり21号
  ฟุกุจิยามะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
 • 20

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり23号
  ฟุกุจิยามะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 21

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  52
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 22

 • 22
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり27号
  ฟุกุจิยามะ
 • 23

 • 00
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ