ทาการะสูกะ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ ซาสะยามะกุจิ/ฟุกุจิยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ฟุกุจิยามะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  58
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 7

 • 13
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  17
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  25
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  32
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  35
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  45
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  49
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  53
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 8

 • 04
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  08
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  16
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  25
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ซาสะยามะกุจิ
  31
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  37
  特急
  こうのとり1号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  40
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  46
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  52
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 9

 • 06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  27
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  34
  特急
  こうのとり3号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  46
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  50
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  57
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 10

 • 06
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  17
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  23
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  34
  特急
  こうのとり5号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 11

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 12

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  33
  特急
  こうのとり9号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 13

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  33
  特急
  こうのとり11号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 14

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 15

 • 05
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  16
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  特急
  こうのとり15号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  46
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  50
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 16

 • 05
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  16
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  20
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  35
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  51
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  54
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 17

 • 09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  21
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  特急
  こうのとり17号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  51
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 18

 • 03
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  21
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  特急
  こうのとり19号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  51
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 19

 • 03
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  21
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  特急
  こうのとり21号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  51
  快速
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 20

 • 03
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  21
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  特急
  こうのとり23号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  51
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  54
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 21

 • 07
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  09
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  21
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  39
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  52
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 22

 • 03
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  06
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  22
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  33
  特急
  こうのとり27号
  ฟุกุจิยามะ
  36
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  52
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
 • 23

 • 00
  快速
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  13
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  28
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  33
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  43
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  52
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  58
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 0

 • 04
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  22
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ
  38
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ชินซันดะ