ทาการะสูกะ

นาคายามะเดระ
นามาเซะ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ ซาสะยามะกุจิ/ฟุกุจิยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ฟุกุจิยามะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ซาสะยามะกุจิ
 • 7

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  12
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  32
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 8

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  20
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり1号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 9

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり3号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  46
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 10

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり5号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  48
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 11

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり7号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 12

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり9号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 13

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり11号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 14

 • 03
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  18
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり13号
  คิโนะซากิอนเซ็น
  37
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ซาสะยามะกุจิ
  48
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ชินซันดะ
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり15号
  ฟุกุจิยามะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  46
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  16
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 17

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり17号
  โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 18

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり19号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 19

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  06
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり21号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ฟุกุจิยามะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 20

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり23号
  ฟุกุจิยามะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  51
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 21

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり25号
  ฟุกุจิยามะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  59
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 22

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  22
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり27号
  ฟุกุจิยามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
 • 23

 • 00
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  ซาสะยามะกุจิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  28
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ชินซันดะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ซาสะยามะกุจิ
 • 0

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ชินซันดะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-23 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป