ทาการะสูกะ

นามาเซะ
นาคายามะเดระ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ อามางาซากิ (JR)/โอซากะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  คิซุ (เกียวโต)
 • 5

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สูอิตะ (JR)
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  คิซุ (เกียวโต)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  เกียวโต
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
 • 6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
  27
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  มัตสึอิยามาเตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  เกียวทานาเบะ
  59
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 7

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり2号
  ชินโอซากะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  19
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  25
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  นากาโอะ (โอซากะ)
  45
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  นากาโอะ (โอซากะ)
  53
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 8

 • 00
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  07
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり4号
  ชินโอซากะ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ฮานะเท็น
  27
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  45
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
 • 9

 • 11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  คิซุ (เกียวโต)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
  18
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  27
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  คิซุ (เกียวโต)
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  49
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり8号
  ชินโอซากะ
  58
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 10

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり10号
  ชินโอซากะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 12

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり12号
  ชินโอซากะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 13

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり14号
  ชินโอซากะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  56
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 15

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  54
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり18号
  ชินโอซากะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり20号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり22号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  56
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり24号
  ชินโอซากะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  26
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  53
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  56
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  57
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 21

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  08
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  นาระ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  こうのとり28号
  ชินโอซากะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  27
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
 • 22

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ทาคัตสึกิ (JR)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
  51
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  มัตสึอิยามาเตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  สิเจียวนาวาเตะ
 • 23

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  ฮานะเท็น
  35
  รถไฟเร็ว
  丹波路快速
  โอซากะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ)
  โอซากะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-05-27 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป