เบ็นเท็นโจ

นิชิกุโจ
ไทเจียว (โอซากะ)

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เท็นโนจิ/สึรุฮาชิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 6

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  ยิวสะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  14
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  14
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 03
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  34
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 10

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 01
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  01
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  05
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 18

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 20

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  โกะโบ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 21

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  02
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  06
  รถไฟเร็ว
  大和路快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  โกะโบ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  นาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 22

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  37
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  คาโมะ (เกียวโต)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  37
  区間快速
  JR大阪環状線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 23

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ชานชาลา: 1番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  โอโตริ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 0

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-10-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป