เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ นิชิโกกุระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations