โยนาโกะ

JR สายหลักซันอิน(เกียวโต-โยนาโกะ) สำหรับ คุระโยชิ/ทตโตริ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations