ไมบาระ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ กิฟุ/นาโกย่า

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 07
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  27
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  46
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 7

 • 07
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  27
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ2号
  นาโกย่า
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 9

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ひだ25号
  ทาคายามะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ4号
  นาโกย่า
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 10

 • 30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ8号
  นาโกย่า
 • 14

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ10号
  นาโกย่า
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
 • 17

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
 • 18

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ14号
  นาโกย่า
 • 19

 • 05
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  35
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 20

 • 05
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  35
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR東海道本線新快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
 • 21

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  30
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 22

 • 07
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道本線快速(熱海-米原)
  โทโยฮาชิ
 • 23

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ)
  โอกากิ