ไมบาระ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ชินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 00
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  18
  こだま
  こだま761号
  ชินโอซากะ
  37
  こだま
  こだま763号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 09
  ひかり
  ひかり535号
  โอคายาม่า
  22
  こだま
  こだま765号
  ชินโอซากะ
  51
  ひかり
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 16
  こだま
  こだま767号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 16
  こだま
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 16
  こだま
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 16
  こだま
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 16
  こだま
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 16
  こだま
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 16
  こだま
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 16
  こだま
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 16
  こだま
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 16
  こだま
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
 • 19

 • 16
  こだま
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
 • 20

 • 35
  ひかり
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  53
  ひかり
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 30
  ひかり
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  45
  ひかり
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
 • 22

 • 39
  ひかり
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
 • 23

 • 07
  こだま
  こだま755号
  ชินโอซากะ