ไมบาระ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ 長浜/敦賀

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations