ไมบาระ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ นากะฮามะ/สึรุกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations