ไมบาระ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ นากะฮามะ/สึรุกะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
 • 7

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
 • 8

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ51号
  คานาซาวะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ1号
  คานาซาวะ
 • 9

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  40
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ3号
  คานาซาวะ
 • 10

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โอมิชิโอสึ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ5号
  คานาซาวะ
 • 11

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ53号
  คานาซาวะ
 • 12

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ7号
  คานาซาวะ
 • 13

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
 • 14

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ9号
  คานาซาวะ
 • 15

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  26
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ57号
  คานาซาวะ
 • 16

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  27
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ11号
  คานาซาวะ
 • 17

 • 01
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  27
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ59号
  คานาซาวะ
 • 18

 • 02
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  27
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ13号
  คานาซาวะ
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  28
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ61号
  คานาซาวะ
 • 20

 • 04
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  สึรุกะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ15号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 03
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  31
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ63号
  คานาซาวะ
 • 22

 • 00
  รถไฟเร็วสายใหม่
  JR北陸本線新快速
  นากะฮามะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ65号
  คานาซาวะ
 • 23

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  นากะฮามะ