ไมบาระ

ฮิโกเนะ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ เกียวโต/ฮิเมจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 5

 • 31
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 6

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  20
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  35
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 8

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 9

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 12

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 13

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 14

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 29
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 17

 • 27
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 28
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 19

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  28
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 33
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 14
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 11
  รถไฟเร็ว
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-29 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป