ไมบาระ

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ เกียวโต/ฮิเมจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations