สนามบินฟุกุชิม่า

รถโดยสารรับส่ง(สนามบินฟุกุชิมะ-โคริยามะ) สำหรับ โคริยามะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด バス
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations