ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)

โมริตะ
เอจิเซ็นฮานันโด

Hapi-Line ฮูกูอี สำหรับ สึรุกะ/กุสุริวโค

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  49
  รถไฟเร็ว
  ハピラインふくい快速
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 6

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  45
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 7

 • 16
  รถไฟเร็ว
  ハピラインふくい快速
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  36
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  54
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 8

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 9

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 10

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 11

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 12

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 13

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 14

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 15

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  39
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  26
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  ハピラインふくい快速
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  59
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 19

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  59
  รถไฟเร็ว
  ハピラインふくい快速
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 20

 • 28
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  59
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 21

 • 41
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 22

 • 40
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 23

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  Hapi-Line ฮูกูอี
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป