ไมโค

JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า) สำหรับ ฮิเมจิ/บันชูอาโก

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 6

 • 24
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คาโกะกาวะ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 7

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  49
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 8

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 9

 • 03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  19
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  33
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 10

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 11

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 12

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 13

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 14

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 04
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  14
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  19
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  41
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 17

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  27
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 18

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 19

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  13
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 20

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  27
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 21

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  12
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  27
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  45
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  50
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 22

 • 00
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  11
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  15
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  20
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  26
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  51
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  19
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  42
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  49
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  56
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 0

 • 00
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  34
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 1

 • 05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ