โทยามะ

สายรถไฟสายไอโนะคาเซะ โตะ ยามะ สำหรับ ทาคาโอกะ/คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations