โทยามะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ เจียวเอ็ตสึเมียวโก/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด かがやき はくたか
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 22
  かがやき
  かがやき500号
  โตเกียว
  40
  はくたか
  はくたか552号
  โตเกียว
 • 7

 • 22
  かがやき
  かがやき502号
  โตเกียว
  50
  はくたか
  はくたか554号
  โตเกียว
 • 8

 • 10
  かがやき
  かがやき504号
  โตเกียว
  50
  はくたか
  はくたか556号
  โตเกียว
 • 9

 • 10
  かがやき
  かがやき506号
  โตเกียว
  47
  はくたか
  はくたか558号
  โตเกียว
 • 10

 • 08
  かがやき
  かがやき508号
  โตเกียว
 • 11

 • 21
  はくたか
  はくたか560号
  โตเกียว
 • 12

 • 22
  はくたか
  はくたか562号
  โตเกียว
 • 13

 • 21
  はくたか
  はくたか564号
  โตเกียว
 • 14

 • 09
  かがやき
  かがやき532号
  โตเกียว
  21
  はくたか
  はくたか566号
  โตเกียว
 • 15

 • 11
  はくたか
  はくたか568号
  โตเกียว
  23
  かがやき
  かがやき534号
  อุเอโนะ
 • 16

 • 17
  かがやき
  かがやき510号
  โตเกียว
  31
  はくたか
  はくたか570号
  โตเกียว
 • 17

 • 07
  かがやき
  かがやき512号
  โตเกียว
  17
  はくたか
  はくたか572号
  โตเกียว
  29
  かがやき
  かがやき536号
  โตเกียว
 • 18

 • 17
  かがやき
  かがやき514号
  โตเกียว
  35
  はくたか
  はくたか574号
  โตเกียว
 • 19

 • 08
  かがやき
  かがやき538号
  โตเกียว
  28
  はくたか
  はくたか576号
  โตเกียว
  40
  かがやき
  かがやき516号
  โตเกียว
 • 20

 • 44
  はくたか
  はくたか578号
  โตเกียว
 • 21

 • 23
  かがやき
  かがやき518号
  โตเกียว
  58
  はくたか
  はくたか590号
  นากาโน่