โทยามะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด つるぎ はくたか かがやき
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations