โทยามะ

ชินทาคาโอกะ
คุโรเบะอุนะสูกิอนเซ็น

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ เจียวเอ็ตสึเมียวโก/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด คางายากิ ฮาคุทากะ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 22
  คางายากิ
  かがやき500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  40
  ฮาคุทากะ
  はくたか552号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 7

 • 22
  คางายากิ
  かがやき502号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  43
  ฮาคุทากะ
  はくたか554号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 8

 • 29
  คางายากิ
  かがやき504号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  42
  ฮาคุทากะ
  はくたか556号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 9

 • 26
  คางายากิ
  かがやき506号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  40
  ฮาคุทากะ
  はくたか558号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 10

 • 24
  คางายากิ
  かがやき508号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 11

 • 21
  ฮาคุทากะ
  はくたか560号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 12

 • 22
  ฮาคุทากะ
  はくたか562号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 13

 • 21
  ฮาคุทากะ
  はくたか564号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 14

 • 21
  ฮาคุทากะ
  はくたか566号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 15

 • 11
  ฮาคุทากะ
  はくたか568号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 16

 • 17
  คางายากิ
  かがやき510号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  31
  ฮาคุทากะ
  はくたか570号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 17

 • 08
  คางายากิ
  かがやき512号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  17
  ฮาคุทากะ
  はくたか572号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 18

 • 17
  คางายากิ
  かがやき514号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  35
  ฮาคุทากะ
  はくたか574号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 19

 • 28
  ฮาคุทากะ
  はくたか576号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  40
  คางายากิ
  かがやき516号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 20

 • 44
  ฮาคุทากะ
  はくたか578号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 21

 • 23
  คางายากิ
  かがやき518号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  58
  ฮาคุทากะ
  はくたか590号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 12番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-06-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป