โทยามะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ คานาซาวะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด สึรุงิ ฮาคุทากะ คางายากิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 12
  สึรุงิ
  つるぎ701号
  คานาซาวะ
  43
  สึรุงิ
  つるぎ703号
  คานาซาวะ
 • 7

 • 16
  ฮาคุทากะ
  はくたか591号
  คานาซาวะ
  34
  สึรุงิ
  つるぎ705号
  คานาซาวะ
  51
  สึรุงิ
  つるぎ707号
  คานาซาวะ
 • 8

 • 24
  คางายากิ
  かがやき501号
  คานาซาวะ
  31
  สึรุงิ
  つるぎ709号
  คานาซาวะ
 • 9

 • 09
  ฮาคุทากะ
  はくたか551号
  คานาซาวะ
  29
  คางายากิ
  かがやき503号
  คานาซาวะ
 • 10

 • 24
  สึรุงิ
  つるぎ711号
  คานาซาวะ
  38
  ฮาคุทากะ
  はくたか553号
  คานาซาวะ
  44
  คางายากิ
  かがやき505号
  คานาซาวะ
 • 11

 • 13
  สึรุงิ
  つるぎ713号
  คานาซาวะ
  24
  ฮาคุทากะ
  はくたか555号
  คานาซาวะ
  33
  คางายากิ
  かがやき507号
  คานาซาวะ
 • 12

 • 05
  ฮาคุทากะ
  はくたか557号
  คานาซาวะ
  30
  คางายากิ
  かがやき509号
  คานาซาวะ
  46
  สึรุงิ
  つるぎ715号
  คานาซาวะ
 • 13

 • 14
  ฮาคุทากะ
  はくたか559号
  คานาซาวะ
  43
  สึรุงิ
  つるぎ717号
  คานาซาวะ
  55
  ฮาคุทากะ
  はくたか561号
  คานาซาวะ
 • 14

 • 17
  สึรุงิ
  つるぎ719号
  คานาซาวะ
  55
  ฮาคุทากะ
  はくたか563号
  คานาซาวะ
 • 15

 • 17
  สึรุงิ
  つるぎ721号
  คานาซาวะ
  55
  ฮาคุทากะ
  はくたか565号
  คานาซาวะ
 • 16

 • 18
  สึรุงิ
  つるぎ723号
  คานาซาวะ
  56
  ฮาคุทากะ
  はくたか567号
  คานาซาวะ
 • 17

 • 11
  สึรุงิ
  つるぎ725号
  คานาซาวะ
  57
  ฮาคุทากะ
  はくたか569号
  คานาซาวะ
 • 18

 • 20
  สึรุงิ
  つるぎ727号
  คานาซาวะ
 • 19

 • 13
  ฮาคุทากะ
  はくたか571号
  คานาซาวะ
  36
  คางายากิ
  かがやき513号
  คานาซาวะ
  41
  สึรุงิ
  つるぎ729号
  คานาซาวะ
 • 20

 • 16
  สึรุงิ
  つるぎ731号
  คานาซาวะ
  33
  คางายากิ
  かがやき515号
  คานาซาวะ
  54
  ฮาคุทากะ
  はくたか573号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 42
  สึรุงิ
  つるぎ733号
  คานาซาวะ
  53
  ฮาคุทากะ
  はくたか575号
  คานาซาวะ
 • 22

 • 55
  ฮาคุทากะ
  はくたか577号
  คานาซาวะ
 • 23

 • 13
  คางายากิ
  かがやき519号
  คานาซาวะ
  33
  สึรุงิ
  つるぎ735号
  คานาซาวะ