โทยามะ

JR สายหลักทาคายามะ(อิโนทานิ-โทยามะ) สำหรับ เอะจูยัตสึโอะ/ทาคายามะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations