ฮามะมัตสึ

โทโยฮาชิ
คะเคะงาวะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โคดาม่า ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 20
  โคดาม่า
  こだま808号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  44
  โคดาม่า
  こだま814号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  57
  ฮิการิ
  ひかり630号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 7

 • 23
  ฮิการิ
  ひかり632号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  30
  โคดาม่า
  こだま700号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  50
  ฮิการิ
  ひかり634号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 8

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり636号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  26
  โคดาม่า
  こだま702号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま704号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 9

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり640号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま706号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま708号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 10

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま710号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま712号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 11

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり670号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま714号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま716号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 12

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり504号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま718号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま720号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 13

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり506号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま722号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま724号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 14

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり508号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま726号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま728号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 15

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり510号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま730号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま732号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 16

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり512号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま734号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま736号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 17

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり514号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま738号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま740号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 18

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり516号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま742号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま744号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 19

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり518号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  โคดาม่า
  こだま746号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま748号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 20

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり520号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  23
  โคดาม่า
  こだま750号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  54
  โคดาม่า
  こだま752号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 21

 • 04
  ฮิการิ
  ひかり664号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  35
  โคดาม่า
  こだま754号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま760号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 22

 • 07
  ฮิการิ
  ひかり668号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 5番ホーム
  32
  โคดาม่า
  こだま762号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま764号
  ชิซุโอกะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-01-19 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป